dbkverzekeringen.nl

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn. Hieronder lees je hoe wij dit doen. Bij het gebruik van je persoonsgegevens houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Vraag je een offerte aan of wordt je klant van ons, dan vragen wij je om persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om:
• Je aanvraag te verwerken.
• Een overeenkomst met jou aan te gaan en/of uit te voeren.
• Te delen met zakelijke partners, zoals voor de bemiddeling van onze financiële producten aan jou.
• Te voldoen aan de wet.

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst. Zo vragen we gegevens die nodig zijn om een verzekering of financiële dienst met je te sluiten. Denk hierbij aan naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. En gegevens die nodig zijn om het risico te kunnen inschatten. Bijvoorbeeld het kenteken van je auto voor een autoverzekering. De hoeveelheid (persoons)gegevens kan dus per product of dienst verschillen. Alleen relevante externe partijen ontvangen je actuele gegevens die wij als intermediair nodig hebben voor het sluiten van een verzekering of financiële dienst.

Welke gegevens bewaren wij niet

Persoonsgegevens zoals een kopie van het rijbewijs, identiteitsbewijzen (ID, Paspoort), bankpas vernietigen wij direct na sluiting van je dossier na bemiddeling voor een financieel product.

Wat zijn jouw rechten?

Wil je je persoonsgegevens inzien of wijzigen?

Je kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van jou hebben vastgelegd, in te zien. Stuur ons een verzoek via e-mail of brief naar het adres welke vermeld is op onze contactpagina. Binnen 4 weken ontvang je een overzicht van jouw gegevens. Kloppen deze gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

Krijg je liever geen informatie over onze producten en diensten?

Meld je dan af via e-mail of brief naar het adres welke vermeld is op onze contactpagina. In elke commerciële e-mail die je van ons krijgt vind je onderaan een link. Daarmee kun je aangeven deze niet meer te willen ontvangen.

Veiligheid

Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben maatregelen genomen om onze website veilig te bezoeken en te gebruiken. Zo voorkomen we misbruik van gegevens. Bijzondere persoonsgegevens behandelen wij extra zorgvuldig.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. 

Aanpassing privacyverklaring

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in onze bedrijfsactiviteiten of als er iets  verandert in de wet of rechtspraak kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is.

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 29 maart 2022.